Kamratrepons i grupp med fokus på fraser och ord

Vårt nuvarande skrivprojekt handlar om dikter. Vi har läst, lyssnat och skrivit egna dikter. När alla hade skrivet ett antal var det dags att jobba med kamratsespons. Den här gången tänkte jag att det skulle passa bra att prova på respons i grupp eftersom vi har tränat väldigt mycket på att få och ge respons två och två tidigare. En som har skrivit mycket om kamratrespons i grupp är Tourlag Lokensgard Hoel bland annat i boken Skriva och samtala – Lärande genom responsgrupper. Jag gick tillbaka tilll den boken igen och bestämde mig för att pröva detta med mina elever i år 6.

När jag jobbar med respons utgår vi ifrån textriangeln och den använder vi som stöd för att uppmärksamma de högre nivåerna i text, för som Hoel skriver så krävs större ansträngning att arbeta på den högre/globala nivån än vad det gör på den lägre/lokala nivån. Det är alltså mindre krävande att jobba med stavning än att förändra innehåll. Därför behöver man mycket träning i detta.

texttriangel

Från skolverkets bedömningsmaterial ”Språket på väg” sidan 13

Efter att jobbat intensivt med skrivande och respons kan jag se att det utvecklas en textmedvetenhet hos eleverna. Texten är inte längre något som är färdigt direkt utan något som kan bearbetas och utvecklas. När vi nu har jobbat med poesi-tema ett tag passade det perfekt att fördjupa sig i de mellersta delen av texttriangeln. Vi pratade om meningar men framföra allt fraser och ord. Hur skulle man kunna utveckla sin dikt som man hade skrivit? Fanns det något ord som passar ännu bättre, beskriva mer eller få fram en känsla? Kunde något ord byggas ut och bli en fras som utvecklar språket och dikten?

För första gången testade vi att jobba med kamratrespons i grupp för att utveckla dikterna som alla elever hade skrivit.  Alla  hade flera dikter med sig  och de valde själva hur många av dikterna de ville jobba med. Det påbörjades ett intensivt och ganska koncentrerat arbete.

När vi var klara fick alla skriva exit-ticket där uppgiften var att fundera över vad som var bra med att jobba med kamratrespons i grupp och vad som inte var bra.

FullSizeRenderFullSizeRender[1]

När jag läste igenom lapparna var samstämmigheten stor med det som Hoel skriver om men som handlar om äldre ungdomar:

Skribenten i grupp

 • kan utnyttja samtalen som en bro mellan tanke och skriftligt uttryck maximalt
 • får ta del av de andras tankar
 • får reella läsarreaktioner
 • får reell feedback från läsaren
 • kan utveckla texten genom yttre dialog
 • kan läsa och lyssna på andras texter
 • får lyssna på och delta i samtal

Den isolerade skribenten

 • måste gå direkt från tanke till skriftligt uttryck
 • Kan bara använda sina egna tankar
 • Måste föra dialog med sig själv
 • Måste förutsäga reaktioner från tänkbara läsare
 • Måste föreställa sig den feedbacken
 • Måste utveckla texten genom tankar och inre dialog

Från sidan 84 Tourlag Lokensgard Hoel Skriva och samtala – Lärande genom responsgrupper.

Det här verkar stämma med hur yngre elever upplevde respons i grupp, i alla fall i just det är fallet. När jag läste alla igenom alla gula post-it lappar kunde jag sammanfatta det hela med att man tyckte att man fick nya tips, att dikten blev mer utvecklad och när man fick veta hur andra tänkte om dikterna blev de bättre för då kunde man hittar andra ord. Det var bra att ge respons på ett sätt till, jämfört med det vi gjort innan. Många lyfte fram fördelarna med att inte tänka helt själv eftersom då använder man bara sina egna tankar och ibland behöver man höra hur andra upplever texter. Genom att folkusera på fraser och ord fick alla jobba med att vända och vrida på fler delar i texten. Vi pratade om att det är bra att göra i alla texter om man vill utveckla dem vidare.

Det var himla bra att avsluta uppgiften med utvärdering, för eleverna hjälpte mig med vad jag ska göra annorlunda till nästa gång! En del tyckte att det saknades stödfrågor att ha med sig till gruppen för det räckte inte med genomgången och instruktioner på tavlan. Det tar jag till mig och ska genast ändra det till nästa gång!

För det blir helt klart kamratrespons i grupp fler gånger eftersom det finns en klar poäng i att höra flera kompisar ställa frågor till och om texten man jobbar med tillsammans. Genom det tror jag att  förmågan att själv ställa frågor till texten utvecklas och det kan vara bra att använda när man sitter själv och skriver sin text.

2 thoughts on “Kamratrepons i grupp med fokus på fraser och ord

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s