Lässtrategier – bygga en bro till förståelse

Jag tänker mig ofta att uppdraget som pedagog handlar om att bygga broar. Bygga broar mellan mig och eleven. Hur god ambitionen än är att göra stoffet som ska presenteras intressant och lockande så hjälper det inte om jag inte är lyhörd och försöker hitta vägen till förståelse hos eleven. Bygga bron genom att skapa ett gemensamt språk av ord och bilder som vi alla förstår och kan relatera till. Ge orden och bilderna ett innehåll. Jag jobbar mycket medvetet med ord, begrepp och bilder för att vi ska ha det där gemensamma språket som gör att det blir så mycket lättare att ta till sig och förstå faktakunskaperna.

Under höstterminen har vi jobbat mycket med läsförståelsestrategier. Vi har framförallt jobbat med Reciprocal Teaching – att växla perspektiv i läsningen. Det är en strategi som gör att läsarna har figurer att förhålla sig till och ta hjälp av när man angriper en text. Barbro Westlund har skrivit om det i sin bok Att undervisa i läsförståelse – lässtrategier och studietekniker. När jag började med strategierna hade jag inte hittat den fantastiska gruppen En läsande klass på facebook där de generöst delar med sig av dokument som man kan använda med eleverna. Jag skapade egna bilder för fyra olika strategier. Till varje bild skrev jag även tips på frågor som en extra stödstruktur.

1. Var först Spågumma: fundera över vad tror du texten handlar om? Vilka ledtrådar kan du se? Vilken typ av text är det?

2. Nicke nyfiken (frågeapan): När du har läst ett stycke eller en sida; ställ frågor till texten. Se om du kan svara, har du förstått det du läst?

3. Fröken detektiv: Vad var otydligt? Fanns det ord du inte förstod? Hur gjorde du då? Läste igen? Eller….Hur ska du få svar på otydligheterna?

4.Cowboy: fånga in det viktigaste. Sammanfatta det du har läst.

Vi har jobbat med dem intensivt. I alla ämnen. När vi jobbade med dem i matematik och skulle angripa läsuppgifter, då var det många som såg en enorm vinning med att bli och vara expertläsare. Att vara expertläsare innebär bland annat att ställa frågor till texten och stanna upp när det finns ord som man inte förstår. Jag märkte en stor skillnad på sättet att ställa frågor. Istället för att säga att ”jag förstår inte” så ställdes frågor som ”vad betyder det här ordet”. Några önskade att få bilderna och stödfrågorna i mindre format så att de kunde ha dem framför sig, så det ordnade jag.

Men som det ofta är i en klass, alla är inte lika villiga att prova nya strategier. Många var med, men inte alla. Jag funderade på hur jag skulle få med mig alla. Jag bestämde mig för att ha en lektion där jag skulle göra var och en medveten om vilken strategi som passade bäst för just dem. Eller hur de bäst kunde angripa en text på ett sätt som kändes bäst för just var och en.

Jag var glad att jag hade hittat till gruppen på facebook för den här gången behövde jag inte göra alla dokument själv. Jag letade fram olika sätt att sammanställa tankar innan, under och efter läsningen. Att vara spågumma, detektiv, frågeapa och cowboy. Men jag hade även andra dokument som man kunde välja på. Man fick välja att prova flera olika dokument om man ville. Det handlade om att medvetet använda sig av en metod som hjälp för att förstå en text.

Eleverna kom igång och började läsa en faktatext i geografi. Det var alldeles tyst.Det vi var gjorde skilde sig egentligen inte mycket mot det vi gjort tidigare. Förutom att den här gången hade jag pratat lite extra länge om att vara en expertläsare och varför det är bra. Samt att man fick välja dokument att sammanställa sina tankar i.

En klass, många elever, och många väldigt nöjda elever som hade klarat ut att läsa en text som var ganska faktaspäckad och svår. Elevernas omdöme om texten var; den var lätt!

Plötsligt hade jag hittat ett sätt att bygga bron ända fram! Nu ska vi jobba vidare och underhålla bron så att den håller, helst för alltid.

One thought on “Lässtrategier – bygga en bro till förståelse

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s